Tswjhwm

Tswjhwm

Zoo tiag

Cov zoo qauv hauv qab no:
ICH Q7: Me nyuam raws li GMP

ISO 9001/2000: Kev tswj lawv

Cov Tswjhwm Flow daim ntawv rau cov khoom tiav tso:

Yuav kom tau raws li lub cev, thiab tshuaj ntsuam pa peb kuj siv ntau yam cuab yeej siv kuaj thiab kev pab li sawv daws xav: GC, HPLC, NMR thiab lwm yam.

Tswjhwm

Tswj txoj kev ntawm cov khoom, xws li kev ceev ntaub ntawv raw, raug txoj kev, thiab khoom
soj ntsuam kev tswj xyuas uas yuav ua tau ib yam khoom zoo. Hauv nruab nrog ces ntau lawm cov commercialization yog zoo
thiab npaum, txoj hauj lwm kev kawm specialization thiab tsis tu ncua, kev tswj cov normative, tag nrho cov saum no muab
tau lav rau khoom.
Peb lub hom phiaj yog muab cov khoom zoo mus tau raws li los yog tshaj rau cov neeg ntawm yuav tsum zoo.

Tib lub sijhawm peb yuav tau cov tsiaj txhu / neeg qhov khoom uas, thiab muab ib daim ntawv yog qhov uas tus neeg tuaj
muaj ib feem ntawm qhov kev txiav txim.

Tsis yooj yim kev soj ntsuam li cas thiaj tiv thaiv thiab yog qhov uas cov khoom raw tswj.